Schnitzer & Company

För din verksamhets utveckling

Våra tjänster  

Vi lyssnar gärna till era utmaningar och ger rådgivning och operativt stöd vid genomförandet av kritiska förändringar. Vi kan hjälpa er verksamhet till nästa nivå genom att bidra med nya infallsvinklar och nya krafter när förändring är nödvändigt. Med IPMA projektcertifiering leder vi projekt med strukturerade och beprövade metoder som ger stabilitet och trygghet i genomförandet.

Verktygen vi använder oss av är beprövade och inkluderar bland annat:

Struktur/Organisationsutveckling

  • Utveckling och förankring av vision, strategi, affärsplaner, KPIer och styrkort
  • Utveckling och implementering av nya eller anpassade ledningssystem
  • Projektledning/delprojektledning av köp/försäljning av verksamheter samt integration av förvärv

Sätta att Arbeta

  • "Second opinion" på värderingsposter i balansräkningen
  • Uppföljningsmodell, utbildning och Projektekonomistyrning för entreprenadprojekt och successiv vinstavräkning
  • Utveckling och implementering av integrerad ekonomistyrning för affärsplan-budget-prognos-aktivitetslistor
  • Processkartläggning, effektivitetsutvärdering och kunskapsrevision inom administrativa funktioner
  • Implementering av ständiga förbättringar och uppföljningsmodell inom administrativa funktioner

System

  • Projektledning av kravinsamling för nya/förändrade stödsystem
  • Projektledning av ERP implementering och liknande komplexa systemprojekt

Ovan är ett urval av det vi erbjuder för att hjälpa ert företag att nå till nästa nivå i er utveckling, allt beroende på vilka utmaningar ni står inför.