Schnitzer & Company

För din verksamhets utveckling

Schnitzer & Company hjälper ditt företag utvecklas!

Grundaren av Schnitzer & Company, Stefan Schnitzer, startade företaget 2012. Stefan har internationell och lokal erfarenhet av projektledning av verksamhetsutveckling med tonvikt på organisation, ledningssystem, ekonomistyrning, affärssystem och administrativa processer. 

Vi har lett förändringsprojekt som spänner över flera parallella verksamheter samt i enskilda funktioner inom amerikanskt väg & anläggningsföretag, svensk byggföretag, nordisk installationsföretag och europeiskt konsultföretag.

Vi har drivit visions och strategiutveckling, affärsplaneutveckling, omvärldsanalys, projektadministration, implementering av ekonomistyrnings- och HR-processer samt projektlett storskaliga ERP projekt som spänner över flera länder och verksamheter. Arbetet har bedrivits på global nivå likväl som lokal nivå samt på alla nivåer i verksamheterna från styrelsenivån till den enskilda medarbetaren.

Schnitzer & Company vänder sig främst till företag inom den nordiska byggsektorn i bred bemärkelse med fokus på projektbaserade verksamheter. Vi har goda relationer med företag inom byggentreprenad, fastighetsutveckling, installation och ingenjörskonsulter. Generella uppdrag inom ekonomistyrning kan vara aktuellt för andra industrier också.