Schnitzer & Company

För din verksamhets utveckling

Om oss 

Schnitzer & Company startades av Stefan Schnitzer 2012. Tjänsterna vi erbjuder är projekt- och förändringsledning för utveckling av verksamheters Strategi, Struktur, Sätta att arbeta och System med betoning på ekonomistyrning inom byggsektorn. 

Erfarenheter som ryms hos oss är: 

Strategiutveckling

 • Operativ ledning av ekonomifunktioner, riskfunktion samt pensionsförvaltning med personal upp till 13 medarbetare
 • Projektledning av svenska och norska verksamhetsförsäljningar inkl. förberedelse inför DD fas och prospektutformning 
 • Global förändringsledning kring pensionsstyrning inom global byggkoncern

Strukturutveckling

 • Förändringsledning av 5 amerikanska dotterbolags resa från separata ledningssystem (eller avsaknad av) till ett gemensamt
 • Projektledning av svensk verksamhetsavveckling
 • Projektledning av sammanslagning av 3 nordiska dotterbolags ekonomifunktioner till en centraliserad ekonomifunktion 
 • Utveckling av en ny ekonomistyrningsmodell för ett nordiskt installationsföretag

Utveckling av Sätta att arbeta

 • Utveckling och implementering av ledningssystem för vision-värderingar-strategi-affärsplan-budget-aktivitetslista-styrkort
 • Implementering av modell för ständiga förbättringar inom ekonomifunktioner

Systemutveckling

 • Förändringsledning av 5 amerikanska dotterbolags resa från separata affärssystem till ett gemensamt inklusive användarmanualer
 • Projektledning av ERP implementering i ett nordiskt installationsföretag med 5000 anställda
 • Projektledning av ERP implementering i ett europeiskt konsultföretag med 15000 anställda
 • Kravsinsamling för ett Kontraktshanteringssystem och ett Rekryteringssystem
 • Projektledning för införande av IAS39 och delprojektledning för införande av IAS19 i global byggkoncern